Transfeminizm

Lubunya – Transseksüel Kimlik ve Beden

Metis Kitap / 2007

Selin Berghan

Transseksüeller bugün dünyanın hemen her yerinde, farklı cinselliklerinin toplumda yarattığı düşmanlıklarla karşılaşıyorlar; ataerkilliği tehdit edici görüldükleri için dışlanıyor, en iyi durumda yok sayılıyorlar. Türkiye’de transseksüellerin durumunu, kendi ağızlarından dinleyerek saptamayı amaçlıyor bu kitap.


Devamını Oku

Başkaldıran Bedenler

Metis Kitap / 2013

Selin Berghan

Patronsuz ve Pezevenksiz Bir Dünya! Feminist Yaklaşımlar Açısından Seks İşçiliği… Trans kimlik kavramına odaklanan akademik çalışmalar ile trans bireylerin deneyimlerini bir araya getiren bu derleme, 2010 Kasımı’nda Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen “Queer, Türkiye ve Trans Kimlik” konferansı temelinde hazırlanmıştır.


Devamını Oku

Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram Transfeminizm

Yapı Kredi Yayınları / 2011

Selin Berghan

Üç aylık düşünce dergisi Cogito’nun 65-66. sayısının konusu Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram. Cogito’nun bu sayısı heteroseksüel hegemonyanın buyruklarını reddeden ve sadece gay ve lezbiyen kimliklerle sınırlandırılamayacak olan queer pratiklere ve queer kurama dair metinlerden oluşuyor.


 Devamını Oku

Transfeminizm: Feminizm Herkes İçin mi ?

TTB Yayınları / 2014

Selin Beghan

Transfeminizm, cinsellik tartışmalarına cinsel kimlik kavramını trans bireylerin deneyimleri üzerinden eklemlemeyi amaçlar. Cinsel kimlik, feminizm ve kuir teori içinde de yeterince tartışılmamıştır. Trans kimlikler, biyolojik ve toplumsal cinsiyet …


Devamını Oku

Türkiye’ de Trans Kadın Mahpuslar

Selin Berghan / 2017

Adalet Bakanlığı herkesin olduğu gibi, LGBTİ bireylerin de bakanlığıdır. Bu alanda çalışan bir sivil toplum örgütü olarak, her şeyden önce bakanlığımızın insan onuruna yakışır şartlarda hizmet sunması için konunun çözümüne katkı vermek sorumluluğumuzdur. Bu rapor da bu sorumluluk kapsamında, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin kullanımı için hazırlamıştır.


Devamını Oku

Nefret Etme!

Nefret Suçu Yasası Bilgi Broşürü

Selin Berghan / 2017

Nefret suçları, önyargılardan kaynaklanan, ayrımcılığın en tehlikeli dışavurumu olan suçlardır. Hem bireysel özgürlükleri hem de topluluk güvenliğini tahrip ederek, eşitlik idealini ihlal eder. Nefret suçu, belirli bir gruba karşı önyargılardan kaynaklanır. Suç oluşturan bir eylemin, önyargı temelinde işlenmesiyle gerçekleşir.


Devamını Oku