Transfeminizm

Lubunya

Metis Yayınları / 2007

Transseksüeller bugün dünyanın hemen her yerinde, farklı cinselliklerinin toplumda yarattığı düşmanlıklarla karşılaşıyorlar; ataerkilliği tehdit edici görüldükleri için dışlanıyor, en iyi durumda yok sayılıyorlar. Türkiye’de transseksüellerin durumunu onların kendi ağızlarından dinleyerek saptamayı, sorunların üstünü örtmek yerine görünürlük kazandırmayı amaçlıyor bu kitap.

Devamını Oku

Transfeminizm

Yapı Kredi Yayınları / 2011

Feministler teoride ve politikada, trans kadınları her zaman hoş karşılamamaış olsalar da trans kimlik ve beden, feminist teori açısından önemli açılımlar sağlamıştır. Beauvoir”ın ünlü “kadın doğulmaz, kadın olunur” sözü, 1970’ler feminizminin dayandığı teorik alt yapıyı özetler: Biyolojik cinsiyetimizin doğal bir uzantısı gibi görülen sosyal rollerimiz ve konumumuz aslında ideolojik bir kurgu, toplumsal bir dayatmadır.  

Devamını oku

Transfeminizm: Feminizm Herkes İçin mi?

Türk Tabipleri Birliği Yayını / 2014

Transfeminizm, cinsellik tartışmalarına cinsel kimlik kavramını trans bireylerin deneyimleri üzerinden eklemlemeyi amaçlar. Cinsel kimlik, feminizm ve kuir teori içinde de yeterince tartışılmamıştır. Trans kimlikler, biyolojik ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiselliği tartışırken ya bir reddetme ya da bir ispat etme konumu olarak kullanılmış, bunun dışında görünmez kalmıştır.

Devamını Oku

Çocuk Hakları

Bugün Çocuk Hakları Günü, Kutlayabilirseniz!

2014

Pembe Hayat Derneği’nden çocuk hakları aktivisti Selin Berghan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için yazdı:


Devamını Oku

Çocuğa Karşı Şiddet-İzleme ve Göstergeler (Literatür Taraması)

2013

“Çocuğa karşı şiddet savunulamaz, kabul edilemez ve çocuğa karşı her ortamda her türlü şiddet önlenebilir.”


Devamını Oku

Türkiye’ de Çocuğa Karşı Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismar

2014

Çocuğun cinsel istismarı, bir çocuk ile bir yetişkin ya da yaş veya gelişim bakımından sorumluluk, güven ve güç ilişkisi içinde olan iki çocuk arasında, güçlü olanın cinsel gereksinimlerini tatmin etmeyi amaçlayan bir eylem olarak tanimlanmaktadır.


Devamını Oku